Prof. Dr. ADNAN ORAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ADNAN ORAK

T: (0282) 250 2131

M aorak@nku.edu.tr

W aorak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1985-1989
Tez: Trakya bölgesine adapte olabilecek Türkiye fiğ (vicia sativa L.) çeşitlerinin belirlenmesi (1989)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1983-1984
Tez: Orta Anadoludan Temin Edilen Izgın (Eruca sativa Mill.) Ekotiplerinin Bazı Önemli Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar (1984)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1979-1983
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2006-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2001-2006
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1995-2001
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1991-1995
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1984-1989
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2014-2016
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2011-2014
Rektör Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2008-2011
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2003-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARAMAC M., ORAK H. H., AMAROVİCZ R., ORAK A., PİEKOSZEWSKİ W., Phenolic contents and antioxidant capacities of wild and cultivated white lupin (Lupinus albus L.) seeds, FOOD CHEMISTRY, vol. 258, pp. 1-7, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. DEMİRHAN F., ORAK A., TENİKECİER H. S., Effect of different ratio and intercropping systems on forage yield and some components of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) and grass combination under arid climate conditions, Bulgarian Journal of Crop Science, vol. 55, pp. 44-52, 2018.
Özgün Makale CABI, EBSCO Erişim Linki
3. KOÇ S., ORAK A., TENİKECİER H. S., SAĞLAM N., Relationship between Seed Yield and Yield Chracteristics in Faba Bean (Vicia faba L.) by GGE-Biplot Analysis, Journal of Life Sciences, vol. 12, pp. 105-110, 2018.
Özgün Makale CAS,EBSCO Erişim Linki
4. NİZAM İ., TENİKECİER H. S., ORAK A., Demirkan A. K., İntercroppıng in a temperate environment for forage production in dryland conditions., İnternational Journal of Advanced Research, vol. 6, pp. 548-555, 2018.
Özgün Makale Cas Erişim Linki
5. TENİKECİER H. S., ORAK A., NİZAM İ., Demirkan A. K., Determination of Yield and Yield Components of Vetch and Cereal Mixture and Evaluation Using by GGE-Biplot Analysis, International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, vol. 2, pp. 3010-3020, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
6. TENİKECİER H. S., ORAK A., Gürbüz M. A., Çubuk M. G., Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 20, pp. 102-108, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
7. ORAK H. H., karamac m., ORAK A., Ryszard A., Antioxidant Potential and Phenolic Compounds of Some Widely Consumed Turkish White Bean Phaseolus vulgaris L Varieties, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, vol. 66, pp. 253-260, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. ORAK A., NİZAM İ., Tekirdağ Koşullarına Uygun Bazı Yıllık Yem Bitkileri Karışımlarının Ot Verimlerinin Saptanması, Tarım Bilimleri A, vol. 5, pp. 5-10, 2012.
Özgün Makale Cas Erişim Linki
9. ORAK A., NİZAM İ., Tekirdağ Koşullarına Uygun Bazı Yıllık Yem Bitkileri Karışımlarının Ot Verimlerinin Saptanması, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol. 5, pp. 5-10, 2012.
Özgün Makale CAB ABSRACT, FAO/AGRIS, SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ULAKBİM, ISI Master Journals
10. NİZAM İ., ORAK A., Trakya Bölgesi nde Bazı Adi Fiğ Vicia sativa L Genotiplerinin Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Ot ve Tohum Verimi Stabilitesinin Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol. 5, pp. 43-46, 2012.
Özgün Makale CAB ABSRACT, FAO/AGRIS, SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ULAKBİM, ISI Master Journals
11. NİZAM İ., ÇUBUK M. G., MORALAR E., KAMBUROĞLU İ., ORAK A., Yield Potentials of Narbonne Vetch Vicia narbonensis L Genotypes in Different Environmental Conditions, Journal of Food, Agriculture Environment, vol. 9, pp. 314-318, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. BİLGİN O., ORAK H. H., KORKUT Z. K., BAŞER İ., ORAK A., BALKAN A., Interrelationships among some quality characteristics in dent corn Zea mays L, CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 38, pp. 233-242, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ORAK H. H., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., ORAK A., Investigations of peroxidase and lipoxygenase enzyme activities and their relationships with colour and chemical characteristics in commercial dent corn Zea Mays L Hybrids, Journal of Agro Crop Science, vol. 1, pp. 33-40, 2010.
Özgün Makale EBSCO
14. ORAK A., NİZAM İ., Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis of Some Narbonne Vetch Vicia narbonensis L Genotypes, Agricultural Science and Technology, vol. 1, pp. 108-112, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. ORAK H. H., KORKUT Z. K., BAŞER İ., ORAK A., BİLGİN O., Grain qualities oil yields and fatty acid composition of some hybrid dent corn varieties, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 7182-7190, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. TUNA C., ORAK A., The Role of Intercropping on Yield Potential of Common Vetch Vicia sativa L oat Avena sativa L Cultivated in Pure Stand and Mixtures, Journal of Agricultural and Biological Science, vol. 2, pp. 14-19, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. ORAK A., ATEŞ E., Resistance to salinity Stress and Available Water Levels at The Seedling Stage of The Common Vetch Vicia sativa L, Plant Soil Environ, pp. 51-56, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. ORAK A., NİZAM İ., Agronomic and Morphological Characters of Some Common Vetch Vicia sativa L Genotypes under Trakya Region Conditions, Journal of Agronomy, vol. 3, pp. 72-75, 2004.
Özgün Makale Agricola, CABI, SCOPUS, AGRIS
19. TUNA C., ORAK A., Yield and Yield Components of Some Important Common Vetch Vicia sativa L Genotypes, Journal of Bulgarian Agricultural Science, vol. 8, pp. 215-218, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
20. ORAK A., Genotypic and Phenotypic Variability and Heritability in Hungarian Vetch Vicia pannonica Crantz Lines, Acta Agronomica Hungarica, vol. 40, pp. 289-293, 2000.
Özgün Makale BIOSIS
21. ORAK A., The Effect of Different Sowing Dates on Yield and Yield Components of Hybrid Sorghum Sorghum bicolor Moench in Dryland Conditions, CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, pp. 183-187, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. ALTIN M., ORAK A., AKSOY T., The Effect of Various Sowing Rate and Row Distance on Yield and Yield Components of Chickling Vetch Lathyrus sativus L In Thrace Region, Journal of The Korean Society of Grassland Science, vol. 20, pp. 91-96, 2000.
Özgün Makale
23. ALTIN M., TEKELİ A. S., ORAK A., A Research on Forage Yield and Its Components In Response to Different Sowing Rate and Row Distance of Different Sowing Sorghum bicolor Moench in Turkey, Journal of The Korean Society of Grassland Science, vol. 18, pp. 163-170, 1998.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ORAK A., ATEŞ E., Macar fiği Vicia pannonica Crantz nin farklı gelişme dönemlerindeki bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile besin içeriği ilişkileri, TARIM BİLİMLERİ, cilt 10, ss. 410-415, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ORAK A., Koca Fiğ de Vicia narbonensis L Bitki Sıklığının Biyolojik Ve Tane Verimleri İle Bazı Tane Verimi Unsurlarına Etkis, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001.
Özgün Makale
3. ORAK A., Macar fiği Vicia pannonica Crantz Genotiplerinde Genetik ve Çevresel Varyabilite ile Kalıtımın Saptanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001.
Özgün Makale
4. ORAK A., TUNA C., NİZAM İ., Farklı Toprak Tiplerinin Önemli Bazı Yem Bitkilerinde Fide Gelişimi Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 99-109, 1995.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ORAK A., Arpa Hordeum vulgare L ve Macar Fiği Vicia pannonica Crantz Karışımlarında Farklı ekim Normu Sıra Arası ve Karışım Oranının Önemli Bazı Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale
6. ORAK A., Arpa Hordeum vulgare L ve Tüylü Fiğ Vicia villosa Roth Karışımında Farklı ekim Normu Sıra Arası Mesafe ve Karışım Oranının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale
7. ORAK A., KAVDIR İ., Çiftçi Koşullarında Yetiştirilen Silajlık Sorgumda Sorghum bicolor Moench Farklı Tohumluk Miktarı ve Sıra Arası Açıklıkların Verim ve Verim Unsurlarına Etkisİ, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale
8. ORAK A., TUNA M., Farklı Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafenin İtalyan Çiminin Lolium multiflorum Lam Önemli Bazı Verim Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale
9. ORAK A., TUNA M., Farklı Sıra Arası Mesafenin Acıbakla Lupinus sp Ekotiplerinin Bazı Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi DErgisi, 1994.
Özgün Makale
10. ORAK A., TUNA M., Macar Fiğinde Vicia pannonica Crantz Farklı Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafenin Bazı Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale AGRIS/CARIS
11. ORAK A., TUNA M., Macar Fiği Vicia pannonica Crantz Hatlarının Önemli Bazı Tarımsal Karakterleri Üzerine Araştırmalar, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale
12. TEKELİ A. S., ORAK A., TUNA M., Melez Sorgumda Sorghum bicolor Moench Farklı Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafenin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1994.
Özgün Makale AGRIS/CARIS
13. ORAK A., Adi Fiğ Vicia sativa L Hatlarının Önemli Bazı Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma T Ü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1993.
Özgün Makale
14. TEKELİ A. S., ORAK A., TUNA M., Kışlık Olarak Yetiştirilen Adi Fiğin Vicia sativa L Önemli Bazı Tarımsal Özellikleri ile İkili İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1992.
Özgün Makale
15. TEKELİ A. S., ORAK A., TURHAN H., Sudan Otu Sorghum sudanense Piper Staph Melez Çeşitlerinde Farklı Sıra Aralığının Tohum verimi ve Verim Ögelerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1992.
Özgün Makale
16. ORAK A., Tekirdağ Koşullarında Yazlık Olarak Yetiştirilen Adi Fiğin Vicia sativa L Bazı Önemli Tarımsal Karakterleri ile İkili Ilişkileri Üzerine Bir Araştırma, Doğa Dergisi, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. ORAK A., Ülkemiz Hayvancılığının Gelişmesinde Etkin Yembitkileri ve Önemia, Yorum Dergisi, 1987.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ORAK A., TENİKECİER H. S., Ülkemizde Yoncanın Tarımı ve Önemi, Tarım Gündem, cilt 7, ss. 88-94, 2017.
Derleme Makale Erişim Linki
2. ARIN L., ORAK A., Trakya Bölgesi Organik Tarım Perspektifi, Renkly Tarım, ss. 34-37, 2006.
Özgün Makale
3. ORAK A., Soya Fasulyesi, Hasad Dergisi, 1990.
Özgün Makale
4. ORAK A., Yembitkilerinde Tohumluk, Agro Teknik, 1990.
Özgün Makale
5. ORAK A., Ülkemiz Hayvancılığının Gelişmesinde Etkin Yembitkileri ve Önemi, Yorum Dergisi, 1988.
Özgün Makale
6. TEKELİ A. S., ORAK A., Baklagillerin Aşılanması ve Önemi, Hasad Dergisi, 1987.
Özgün Makale
7. TEKELİ A. S., ORAK A., Baklagil Bitkilerinde Nodozite Oluşumu ve Yararları, Hasad Dergisi, 1986.
Özgün Makale
8. ORAK A., Trakya Bölgesinde Fiğ Yetiştiriciliği, Hasad Dergisi, 1986.
Özgün Makale
9. ORAK A., Yembitkilerinin Önemi ve Fiğ Tarımının Yararları, Hasad Dergisi, 1986.
Özgün Makale
10. TEKELİ A. S., ORAK A., Yembitkileri Tohumluk ihtiyacı, Hasad Dergisi, 1986.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ORAK A., G. G., Yonca Tarımı, Yayın Yeri: Anadolu İzlenimleri, Editör: Prof. Dr. Adnan ORAK, 2011.
Bilimsel Kitap
2. Altın M., A. O., C. T., Yem Bitkileri (Genel Bölüm), Cilt:1, Bölüm: , Yem Bitkilerinin Sürdürülebilir Tarım Açısından Önemi, Yayın Yeri: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çayır Mera daire Başkanlığı, Editör: R.Avcıoğlu,R. Hatipoğlu, Y. Karadağ, 2009.
Bilimsel Kitap
3. ORAK A., ARIN L., Organik Tarım Sektörü, Bölüm: Trakya Bölgesi Organik Tarım Çalışmaları, Yayın Yeri: Kazancı Matbaacılık Sanayii A.Ş., Editör: İ. Hakkı ERASLAN, Dr. Ferhat ŞELLİ, 2006.
Bilimsel Kitap
4. ORAK A., Selahattin İ., Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı, Bölüm: Silo Yem Bitkileri ve Sİlaj, Yayın Yeri: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 1999.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TEZCAN Ş., TENİKECİER H. S., ORAK A., Agricultural Structure of Thrace Region and Agricultural Banking Relations, International Agricutural Science Congress, 09-12.05.2018, Van, TURKEY (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ORAK H. H., KARAMAC M., ORAK A., AMAROWİCZ R., JANİAK M., TENİKECİER H. S., Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Chicling Vetch(Lathyrus Sativus L.) Seeds Grown in Malatya, International Agricultural Science Congress. Van/Turkey. (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
3. ORAK H. H., ORAK A., TENİKECİER H. S., Determination of Total Phenolic Contents and Free Radical Scavenging Activity of Fifteen Vetch Genotypes (Vicia sp.), International Agricutural Science Congress, 09-12.05.2018, Van, TURKEY (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. DEMİRHAN F., ORAK A., TENİKECİER H. S., Forage yield and yield components of forage pea (Pisum arvense L.) mixtures with oat (Avena sativa L.) and annual rye grass (Lolium multiflorum. Lam.) under arid conditions., International Agricutural Science Congress, 09-12.05.2018, Van, TURKEY (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ORAK H. H., KARAMAC M., ORAK A., AMAROWİCZ R., JANIAK M., TENİKECİER H. S., Phenolics Content and Antioxidant Capacity of Mung Bean (Vigna radiata L.) Seeds, International Agricutural Science Congress, 09-12.05.2018, Van, TURKEY (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ORAK H. H., Karamac M., ORAK A., AMAROWİCZ R., JANİAK M., Phenolics Content and Antioxidant Capacity of Mung Bean (Vigna radiata L.) Seeds, I. International Agricultural Science Congress. Van/Turkey. (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
7. TEYKİN E. E., TENİKECİER H. S., NİZAM İ., ATEŞ E., ORAK A., DEVECİ S., EFFECT OF DIFFERENT SEED SIZES ONGERMINATION AND EARLY SEEDLING STAGE OF SOMEVETCH SPECIES (VICIA SP.), International Scientific SymposiumCurrent Trends in Natural Sciences (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
8. ORAK H. H., TENİKECİER H. S., ORAK A., Deveci S., Çubuk M. G., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Common Vetch (Vicia sativa L.), 8. Internationa Agricultural Symposium agrosym2017 (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
9. TENİKECİER H. S., ORAK A., Deveci S., Çubuk M. G., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.), 8. Internationa Agricultural Symposium ”agrosym2017” (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
10. TENİKECİER H. S., ORAK A., Deveci S., Çubuk M. G., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Narbon Vetch (Vicia narbonensis L.), 8. Internationa Agricultural Symposium ”agrosym2017” (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
11. TENİKECİER H. S., ORAK A., Deveci S., Çubuk M. G., Effect Of Different Temperatures On Germination And Seedling Growth of Vetchling (Lathyrus sativus L.), 8. Internationa Agricultural Symposium ”agrosym2017” (05.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
12. KOÇ S., ORAK A., A study on the determination of yield and yield components of bean (Vicia faba L.) genotypes grown in Tekirdağ Conditions, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
13. ORAK A., ŞEN C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H., TENİKECİER H. S., Demirkan A. K., Determination of morphological characteristics and forage yield of some vetch species collected at Trakya Region, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
14. TENİKECİER H. S., ÖKSEL C., ORAK A., MİRİK M., The Effects of PGPR on Germination of Some Legume Forage Crops Seeds, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
15. TENİKECİER H. S., ÖKSEL C., ORAK A., MİRİK M., The effects of PGPR on germination of some legume forage crops seeds, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
16. ORAK H. H., ORAK A., TENİKECİER H. S., Determination of total phenolic and micro nutrient contents of some lupine genotypes in Tekirdağ conditions, Current Problems and Horizons For The Agricultural Education, Science and Busines (12.06.2016-13.05.2016).
Poster
17. ORAK A., TENİKECİER H. S., ORAK H. H., Determination of yield and yield components and macro nutrient contents of some lupine genotypes in Tekirdağ conditions, Current Problems and Horizons for the Agricultural Education, Science and Business (12.05.2016-13.05.2016).
Poster
18. TENİKECİER H. S., ORAK A., ORAK H. H., SAĞLAM N., etermination of Yield and Yield Components of Second Crop Traditional Bean Phaseolus vulgaris L Genotypes, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
19. ORAK H. H., Magdelana K., ORAK A., Ryszard A., Lupin Lupinus albus L as a Human Food some Functional Properties and Antioxidant Activities, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
20. Adnan O., İ. N., İ. K., M. G. Ç., E. M., An Indication on The Yield and Yield Components of Common Vetch Vicia sativa L Are Produced At The Winter Conditions In Thrace Region, Jubile Scientific Conference With International Participation “State of The Art and Problems of Agricultural Science and Education (19.10.2005-20.10.2005).
Tam metin bildiri
21. ORAK A., A. L., Organic agriculture in Trakya Region, Agriculture and Food Safety within the Context of European Union Legislation (14.07.2005-15.07.2005).
Tam metin bildiri
22. Adnan O., İ. B., İ. N., O. B., Determination of Forage Yield and Some Important Characteristics of Hybrid Maize Zea mays and Sorghum Sorghum bicolour Varieties, The Extenso Papers of The Faculties and Departments of Animal Science Second Joint Meeting of The BALKAN Countries BALNIMALCON (15.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
23. Altın M., ORAK A., ŞEN C., Production of Pasture and Rangeland of Trakya Region and Their Problems, Balnimalcon, Associated with The 32nd Annual Session of Scientific Communications of The Bucharest Faculty of Animal Science (15.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TENİKECİER H. S., ORAK A., ORAK H. H., ÖZDÜVEN M. L., Farklı Fosfor Dozlarının Tekirdağ Koşullarında Bazı Ak Acıbakla (Lupinus albus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi, Türkiye 12. Tarla Bitkileri KOngresi (12.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
2. TENİKECİER H. S., ORAK A., Gürbüz M. A., Çubuk M. G., Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2017-15.09.2017).
Tam metin bildiri
3. ORAK A., TENİKECİER H. S., Alp Kayahan D., Farklı Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Verim Potansiyellerinin Belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster
4. ORAK A., ŞEN C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H., TENİKECİER H. S., Vildan S., Alp Kayahan D., Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fiğ Vicia sp Türlerinin Belirlenmesi Toplanması Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi, 11. Tarla bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster
5. ORAK H. H., ORAK A., Organik Bitkisel Ürünlerde Yüksek Ffenolik Madde ve Antioksidan Aktivite İçeriğinin Araştırılması, Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu (25.09.2013-27.09.2013).
Poster
6. ORAK A., ARIN L., TENİKECİER H. S., ORGANİK TARIM AÇISINDAN TRAKYA BÖLGESİ, Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu (25.09.2013-27.09.2013).
Poster
7. Nizam İ., A. O., İ. K., M. Ç., E. M., Trakya Bölgesinde Koca Fiğ Vicia narbonensis L Genotiplerinin Verim Stabilitesinin Değerlendirilmesi, Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2011-15.09.2011).
Tam metin bildiri
8. Orak A., İ. N., M. L. Ö., Doğal Leonardit Uygulamasının Bazı Fiğ Türlerinin Vicia sp Ot Verimi ve Otun Besleme Değerine Etkisi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
9. Nizam İ., M. L. Ö., A. O., Tekirdağ Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ Vicia sativa L ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
10. KORKUT Z. K., GENÇTAN T., ORAK A., BAŞER İ., SAĞLAM N., BİLGİN O., NİZAM İ., BALKAN A., Trakya Bölgesi ne uygun birinci ve ikinci ürün silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
11. KORKUT Z. K., ORAK A., BAŞER İ., BİLGİN O., NİZAM İ., BALKAN A., Trakya Bölgesi ne Uygun Tritikale Genotiplerinin Verim Stabilitesi Yönünden Değerledirilmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
12. Başer İ., O. B., N. S., K. K., T. G., A. O., İ. N., A. B., M. G. Ç., Triticale Genotiplerinin Trakya Bölgesine Adaptasyonları Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirmeler, Ülkesel Tahıl Sempozyumu (02.06.2008-05.06.2008).
Tam metin bildiri
13. BAŞER İ., BİLGİN O., SAĞLAM N., KORKUT Z. K., GENÇTAN T., ORAK A., NİZAM İ., Mithat Gür Ç., Tritikale genotiplerinin Trakya Bölgesi nde adaptasyonları açısından karşılaştırmalı değerlendirmeler, Ülkesel Tahıl Sempozyumu (02.06.2008-05.06.2008).
Tam metin bildiri
14. Nizam İ., A. O., İ. K., M. Ç., E. M., Arpa Hordeum vulgare L ve Macar Fiği Vicia pannonica Crantz Karışım Oranlarının Farklı Sıra Arası Mesafelerdeki Performansları, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi (25.06.2007-27.06.2007).
Tam metin bildiri
15. Orak A., İ. N., İ. K., M. Ç., E. M., Bazı Macar Fiği Vicia pannonica Crantz Hatlarının Trakya Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
16. Orak A., İ. N., Ak Acı Baklada Lupinus albus L Bitki Yoğunluğunun Tohum Verimi ve Bazı Morfolojik Özelliklere Etkisi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (13.10.2003-17.10.2003).
Poster
17. Orak A., İ. N., Trakya Bölgesinde Macar Fiği Vicia pannonica Crantz Hatlarının Önemli Bazı Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
18. Orak A., C. T., Yemlik Kanola Brassica napus ssp oleifera L da Farklı Ekim Normunun Verim ve Verim Öğelerine Etkisi, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
19. Orak A., C. T., İ. N., Tekirdağ Koşullarında Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafenin Kamışsı Yumağın Festuca arundinacea L Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-19.11.1999).
Poster
20. Orak A., C. T., İ. N., Macar Fiği Vicia pannonica Crantz Tohumluk Üretiminde Arpanın Hordeum vulgare L Destek Bitki Olarak Kullanılması, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
21. Orak A., C. T., İ. N., Farklı Gübre Dozlarının Macar Fiğinin Vicia pannonica Crantz Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi (22.09.1997-25.09.1997).
Tam metin bildiri
22. Orak A., C. T., İ. N., Tekirdağ Koşullarında Ak Acıbaklada Lupinus albus L Yazlık Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Çayır, Mera Yembitkileri Kongresi (17.06.1996-19.06.1996).
Poster
23. Orak A., C. T., İ. N., Tekirdağ Koşullarında Ak Acı Bakla Lupinus albus L Yazlık Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Çayır, Mera Yembitkileri Kongresi (11.06.1996-19.06.1996).
Poster
24. TEKELİ A. S., ORAK A., TUNA M., Influence of sowing times on yield and yield components of common vetch Vicia sativa L In Turkey, 1. Tarla Bitkileri Kongresi (25.04.1994-29.04.1994).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Toprak Su Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM,THOMSON REUTERS Master Journal List ve Zoological Record
5. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM,THOMSON REUTERS Master Journal List ve Zoological Record
6. Turkish Journal of Field Crops, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM,THOMSON REUTERS Master Journal List ve Zoological Record
8. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
9. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
10. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Bildiri Kitabı
11. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDA FİĞ Vicia sp TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ TOPLANMASI KARAKTERİZASYONU ve DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.11.2014-01.03.2017.
2. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDAN TOPLANAN FİĞ Vicia sp TÜRLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİNİN VE VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2014-25.10.2016.
3. ÖNEMLİ BAZI TEK YILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL TÜRLERİNDE KARIŞIM ORANLARININ VE GÜBRE DOZLARININ SAPTANMASI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.06.2013-30.11.2016.
4. Tekirdag Kos ullarında Yetis tirilen Bakla Vicia faba L Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi U zerine Bir Aras tırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 18.01.2011-08.11.2016.
5. YAZLIK EKİLEN BAZI YAYGIN FİĞ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ, BAP, Yönetici.
6. TEKİRDAĞ SAHİL KUŞAĞINDA BAZI BUĞDAYGİL ÇİM BİTKİLERİ VE KARIŞIMLARININ YEŞİL ALAN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ, BAP, Yönetici.
Patentler
1. Sarıefe Macar Fiğ 2, 2014
Patent Başvuru Sahipleri:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Patent Buluş Sahipleri:Prof. Dr. Adnan ORAK.
2. Orakefe Adi Fiğ 1, 2003
Patent Başvuru Sahipleri:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Patent Buluş Sahipleri:Prof. Dr. Adnan ORAK.
Sanatsal Faaliyetler
1. Sarıefe - Macar Fiğ Çeşidi Tanıtımı, Yer:DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri, Düzenleyenler:DLG Fuarcılık Ltd. Şti., 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
2. Orakefe - Adi Fiğ Çeşidi Tanıtımı, Yer:DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri, Düzenleyenler:DLG Fuarcılık Ltd. Şti., 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
Üyelikler
Namık Kemal Üniveristesi Spor Klübü Derneği, Başkan, 2008-2011.
Çayır Mera Yem Bitkileri Derneği, Üye, 1991-.
Türk - Macar Dostluk Derneği, Üye, 1991-.
Katıldığı Kurslar
BIOLOGICAL AND PHYSICAL ASPECTS OF CROP PRODUCTION IN ARID ZONES, Yer:THE DESERT AGROBIOLOGY CENTER J. BLAUSTEİN INSTITUTE FOR DESERT RESEARCH, 01.10.1991-21.11.1991.